Hóa chất xử lý nước

NAOH 99% (Natri hidroxyt - Trung Quốc )

NAOH 99% (Natri hidroxyt - Trung Quốc )

Liên hệ

NaOH - TLPT 39,99 + Tính chất - NaOH là khối tinh...

THAN HOẠT TÍNH

THAN HOẠT TÍNH

Liên hệ

Al2(SO4)3 ( Phèn nhôm sunfat )

Al2(SO4)3 ( Phèn nhôm sunfat )

Liên hệ

+ Tính chất: · Khi tinh khiết, Al 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O tạo thành những vảy hay tinh thể hình kim trắng sáu góc, trọng lượng riêng 1,62. · Dễ tan trong...

FeSO4 ( Sắt sunfat )

FeSO4 ( Sắt sunfat )

Liên hệ

+ Tính chất: · Khi tinh khiết, Al 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O tạo thành những vảy hay tinh thể hình kim trắng sáu góc, trọng lượng riêng 1,62. · Dễ tan trong...