Hóa chất ngành dệt may

NaOCl ( Javel or Natri Hypoclorit )

NaOCl ( Javel or Natri Hypoclorit )

Liên hệ

+ Tính chất - Nhiệt độ nóng chảy:18 o C - Nhiệt độ sôi : 101 o C - Độ hoà tan trong...

Na2CO3 99,2% ( Natri Cacbonat or Soda )

Na2CO3 99,2% ( Natri Cacbonat or Soda )

Liên hệ

+ Tính chất: · Khi tinh khiết, Al 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O tạo thành những vảy hay tinh thể hình kim trắng sáu góc, trọng lượng riêng 1,62. · Dễ tan trong...

Na2SO4 99% ( Natri sunfat )

Na2SO4 99% ( Natri sunfat )

Liên hệ

+ Tính chất: · Khi tinh khiết, Al 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O tạo thành những vảy hay tinh thể hình kim trắng sáu góc, trọng lượng riêng 1,62. · Dễ tan trong...