Axit các loại

HCl 31-32% ( Axit clohydric )

HCl 31-32% ( Axit clohydric )

Liên hệ

+ Tính chất - HCl là một chất lỏng, màu vàng nhạt, có mùi xốc rất độc, trọng lượng riêng 1,264 ở 17 o C (so với không khí). Nhiệt...

HNO3 68% ( Axit Nitric )

HNO3 68% ( Axit Nitric )

Liên hệ

Trọng Lượng tịnh : 35 kg / can + Tính chất ...

H2SO4 92 - 95%, 96 - 98% ( Axit Sunfuric )

H2SO4 92 - 95%, 96 - 98% ( Axit Sunfuric )

Liên hệ

+ Tính chất - H 2 SO 4 là một chất lỏng , loại tinh khiết không màu , trọng lượng riêng 1,859 ở...

ENTHONE ATZ

ENTHONE ATZ

Liên hệ